Corvette Promotional Models and Vetstuf

1963 Riverside Red w/red interior 21232

1963 Riverside Red w/red interior 21233

1964 Silver Metallic w/red interior 21237

1964 Silver Metallic w/blue interior

1966 Nassau Blue Metallic 21240